تماس با ما

آدرس انجمن :

شعبه ۱(حرفه و هنر) : تهران ، خیابان شهید بخارایی ، خیابان ساریخانی ، کوچه رحیم زاده ، کوچه حسینی (خادمی سابق) ،شماره ۲۸ ، تلفن: ۵۵۰۷۱۰۱۳

شعبه ۲ : تهران ، خیابان شهید بخارایی ، باغ آذری ، خیابان شهید زارعی، کوچه زالی ، روبروی پارک نسترن(شنگی)،شماره ۴۴ ، تلفن: ۵۵۳۵۶۵۱۲

پست الکترونیک :   info@omideiranian.org

شماره حساب : ۷۴۲۳۵۱۲۷۶۰ بانک ملت شعبه چهار راه ولیعصر به نام انجمن حمایت از کودکان امید ایرانیان

حق عضویت برای یک سال مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) می باشد که به حساب انجمن واریز می گردد. لطفا شماره فیش واریزی را همراه با مشخصات خود(نام،تخصص تجربی یا آکادمیک،وسیله تماس ما با شما)برای ما ایمیل نمایید.