فعالیتها

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی برای کودکان انجمن از موارد پر اهمیت برای مدیریت این موسسه است .بنابراین هر روز صبح به مدت نیم ساعت به ورزش میپردازیم و بعد از آن برنامه کلاس های درس آغاز می شود. . Morning work out is done everyday before classes for about half an hour.They need to warm ...

ادامه نوشته »

کاردستی

کاردستی هایی که توسط بچه ها درست می شوند نیز جمع آوری شده و قرار است در جشن پایان سال ۱۳۹۴ به مدعوین و خیرین از طرف بچه ها هدیه داده شود.

ادامه نوشته »